JAVNO NAZNANILO - O javni razgrnitvi in javni obravnavi Strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Turnišče

22.11.2019 Leon L. (Zaposleni) 444