Seznam pripadnikov Civilne zaščite

Člani
  • Poveljnik, Milan Horvat
  • Namestnik poveljnika, Mitja Štefanec
  • član, Denis Gjerkeš
  • član, Stanko Horvat
  • član, Stanislav Čizmazija