Izvajanje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin - NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

21.04.2020 Info Turnišče i. 143

Povezane objave