Obvestilo Krajevnega urada Turnišče

11. 3. 2021 Turnisce I. 96