OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE TURNIŠČE