Sprememba uradnih ur na Krajevnem uradu Turnišče

01.02.2019 Jožica L. 658