Ureditev parkirišča pri cerkvi v Turnišču

Podatki o financiranju