Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Robert Tkalčič
  • Mirko Šarkezi
  • Simon Gjerkeš
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Janez Šemen
  • Stanko Šarkezi
  • Branko Fuks