windows-7-key-kaufen windows-7-key-kaufen-64-bit-key Windows-7-Ultimate-Key-Kaufen windows-7-professional-key-kaufen windows-7-key-kaufen-online Windows-7-Home-Premium-64Bit-OEM-key windows-7-home-premium-key-online-kaufen windows-8.1-keys-kaufen Windows-8-guenstig-kaufen-key windows-7-enterprise-key-kaufen windows-7-enterprise-64-bit-key windows-8-1-enterprise-key Windows-8-1-Enterprise-key-online Windows-8-1-Pro-Key-Kaufen windows-8-key-kaufen
Friends link: product-key-for-windows-7-ultimate-32-bit-key windows-7-ultimate-product-key-free Windows-7-Ultimate-key windows-7-product-key purchase-windows-7-ultimate-key purchase-windows-product-key

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

LEADER pristop je namenjen izboljšanju razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti.

Javno zbiranje ponudb za odprodajo stanovanje v lasti Občine Turnišče - maj 2015

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), Občina Turnišče objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODPRODAJO STANOVANJ V LASTI OBČINE TURNIŠČE

Javno podjetje Varaš

Podjetje je po registraciji pričelo z delom v dosedanjih prostorih režijskega obrata občine. V nadaljevanju se bomo trudili skupaj z ustanoviteljico zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo omogočali normalno širitev dejavnosti.

Zavod Koušta Turnišče

Načrtovanje, koordiniranje in sprejem koledarja prireditev. Oblikovanje strateških ciljev na področju športa, kulture in turizma. Strokovna pomoč pri načrtovanju vsebin prireditev. Promocija občine in obveščanje domačega